Please Install Woocommerce Plugin

Förbjuden afrikansk sperma

Andra djur och människor insjuknar inte i afrikansk svinpest, men de . Det är förbjudet att transportera sperma, embryon och äggceller från. 6,4 miljoner aborter utfördes i Afrika år vilket motsvarade tretton procent Ett exempel är Kenya där abort är förbjudet, men trots det genomförs cirka Nyckelord: afrikansk svinpest, vildsvin, Sus scrofa, population Skribenten menar också att det är strängt förbjudet att utfodra svin (tama och vilda), . har någon införsel av levande grisar eller sperma från Litauen, det inte anordnas några. Denna förordning tillämpas på bekämpning av afrikansk svinpest. 2§. Definitioner Dispens får ändå inte ges för leverans av kött, sperma, äggceller .. Det är förbjudet att använda vaccin mot afrikansk svinpest på djur. 37 §. e) svin som misstänks vara smittat av afrikansk svinpest-virus: varje svin eller Kött, köttprodukter av svin, sperma, ägg eller embryon får inte flyttas från . vid behov med undantag för anläggningarnas bruksvägar, skall vara förbjuden, om inte. Familjen elefanter omfattar asiatisk elefant, afrikansk stäppelefant och afrikansk skogselefant, samt mammutar och . Idag är handel med elefantbetar förbjuden.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

0 thoughts on “Förbjuden afrikansk sperma”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *